Formació Personalitzada (“Ad Personam”) en Cardiologia

La formació personalitzada va encaminada als veterinaris que desitgin millorar els coneixements en cardiologia mantenint un contacte directe amb Oriol Domenech, Diplomat en cardiologia per el Col·legi Europeu (Dipl. ECVIM-CA cardiology).

Formació “ad personam” en Cardiologia

Tutor

Oriol Domenech, MSc, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology).

Objectius

Obtenir en el temps mes breu possible les nocions teòric-pràctiques mes importants per a l’activitat clínica en cardiologia. Per tal d’optimitzar l’aprenentatge en aquesta tipologia de formació individualitzada, esta prevista l’assistència d’un candidat a la vegada.

Programa

El període de formació inclou les següents activitats:

  • Acompanyar el tutor durant la practica clínica quotidiana (20-40% del temps);
  • Seguir lliçons particulars teòriques (20-40% del temps);
  • Seguir lliçons particulars practiques (20-40% del temps);
  • Participar en la discussió de casos clínics (5-10% del temps)
  • Presentació de casos clínics per part del candidat (5-10% del temps);
  • Actualització científica a traves de la discussió d’articles i capítols de llibres rellevants (5-10% del temps).

El temps dedicat en cada un d’aquests apartats podrà variar en funció de les necessitats i preferències del candidat.

Opcions formatives

El programa pot ser genèric o pot preveure la possibilitat de desenvolupar un tema d’interès específic (ex. cardiologia clínica, electrocardiografia, ecocardiografia).

En funció de les preferències i necessitats del candidat, el tutor prepara el programa teòric-pràctic específic.

Duració

Aquesta formació personalitzada dura 3 dies – 36 hores intensives – , i podrà repetir-se amb un interval de 1-3 mesos en funció de la disponibilitat y preferències del candidat.

Contacte

Per el cost i preguntes relatives amb aquesta formula de formació personalitzada podeu contactar amb el responsable del sector de Cardiologia, Oriol Domenech, a la següent adreça de correu electrònic: carvet@urgenciesveterinaries.com

Condicions necessàries

Ser llicenciat en Veterinaria i estar col·legiat.

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona