Electrocardiografia Holter digital de 24 i 48 hores

L’estudi Holter consisteix en un estudi electrocardiogràfic continu de 24 a 48 hores de durada. Durant l’examen el pacient vesteix una armilla amb una butxaca per al registrador Holter. Aquest registrador està connectat a 4 elèctrodes adhesius col·locats en ambdós costats del tòrax per cables molt petits. El sistema és molt còmode per a l’animal i permet valorar la freqüència cardíaca mitjana, màxima i mínima del pacient i la presència d’arítmies cardíaques mentre el pacient es troba en el seu ambient habitual tant en repòs com durant l’exercici. La seva utilització permet, igualment, detectar de forma precoç algunes cardiomiopaties en races predisposades.

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona