Electrocardiografia Digital Veterinària

L´estudi electrocardiogràfic consisteix en l´anàlisi de l´activitat elèctrica del cor mitjançant elèctrodes posicionats a les extremitats i al tòrax del pacient. És l´instrument que permet valorar el ritme cardíac i diagnosticar la presència d´arítmies. L´examen electrocardiogràfic sol durar entre 3 i 5 minuts amb el pacient en decúbit lateral. Aquest estudi es pot prolongar 24-48 hores mitjançant l´examen Holter en cas de sospita d´arítmies intermitents, per valorar la freqüència i ritme cardíacs durant tot el dia, o per valorar l´eficàcia de la teràpia anti-arítmica instituïda.

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona