Angiografia i angiocardiografia selectiva i no selectiva

La angiografia consisteix en l´estudi del cor i vasos sanguinis mitjançant la injecció de contrast radiogràfic a través de catèters introduïts en el cor des de vasos perifèrics (ex. artèries o venes femorals). És una tècnica disponible en només alguns centres de referència de cardiologia veterinària, ja que requereix la combinació d´instruments i material específics (fluoroscopi, bomba angiográfica, catèters de diagnòstic angiogràfic) i personal especialitzat capaç d´efectuar i interpretar correctament aquest tipus d´estudi.

La angiografia s´utilitza com a part de la valoració i presa de decisions en procediments de cardiologia intervencionista per al tractament de patologies cardíaques congènites i també per al diagnòstic de patologies cardíaques congènites raresrdíaques congènites rares

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona