Curs on-line d’Urgències per a AVEPA Elearning

El passat mes de juny Itala Sunyer va realitzar i tutoritzar el curs on-line “Lo imprescindible en la Medicina de Urgencias y Cuidados Intensivos en pequeños animales”, realitzat a l’aula virtual d’AVEPA Elearning i que va comptar amb un rècord de participació, amb més de 1.000 alumnes inscrits.

A més de repassar els aspectes imprescindibles de les emergències (triage, fluidoteràpia, regla dels 20, urgències pediàtriques…), el curs aportava les eines i recursos necessaris per fer front les urgències més greus (SIRS, politraumatismes, edemes pulmonars, urgències neurològiques, torsió gàstrica…), més freqüents (urgències genitourinàries i digestives, pancreatitis, triaditis…), més exòtiques o variades (des de cops de calor fins a mossegadures de serp…) i intoxicacions. Amb vídeos de procediments i la presentació de casos clínics, el curs combinava teoria i pràctica per ajudar els veterinaris a prendre decisions amb la rapidesa necessària per atendre els pacients amb serenitat i identificar les situacions d’urgència més freqüents.

La valoració del curs va ser molt positiva: el 98% dels alumnes que van completar el qüestionari de satisfacció van respondre que el curs els hi va resultar molt útil, per adquirir coneixements nous o per resoldre dubtes i el 74% dels veterinaris van valorar el contingut científico-tècnic per sobre del nivell esperat (el 24% s’esperaven un nivell similar).

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona