Avís legal

SURVET DIAGONAL, S.L.

Inscrita al registre Mercantil de Barcelona. Llibre de Societats. Secció General C.I.F. B-60696382

SURVET DIAGONAL, S.L., amb domicili social Av. Diagonal 317, 08009 de Barcelona, Barcelona, Espanya és la titular del web site “www.urgenciesveterinaries.com“.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a SURVET DIAGONAL, S.L. amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol altre que es derivi, siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’expliciten en el moment d’aportar, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb SURVET DIAGONAL, S.L.. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

SURVET DIAGONAL, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a SURVET DIAGONAL, S.L. Av. Diagonal 317, 08009 de Barcelona, Barcelona, Espanya

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona