Proves diagnòstiques aïllades

Radiografies, analítiques, ecografies… Les demana el Veterinari emissor per escrit, especificant quina prova vol en una plantilla facilitada per “SURvet Diagonal”

Diagnòstic per imatge:

 • Radiologia digital
 • Ecografia de darrera generació en Veterinària
 • Escòpia (arc quirúrgic)
 • Accès a sistemes de diagnòstic com Ressonància magnètica i TAC
 • Endoscòpia: gastroscòpia, broncoscòpia, artroscòpia, cirurgia de mínima invasió per laparoscòpia.

Diagnòstic laboratorial:

 • Analítiques de sang, orina i femtes
 • Serologies
 • Valoració de l’estat àcid-base i els gasos sanguinis
 • Proves de coagulació
 • Bioquímiques

Monitorització intensiva:

A pacients crítics:

 • Pressió arterial i pressió venosa central
 • Pulsoximetría
 • Capnografia
 • Gasos sanguinis
 • Electròlits

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona