Cirurgies i altres procediments

Cirurgies i altres procediments que poden implicar un cert risc per la vida del pacient

Cirurgia general, cirurgia toràcica, cirurgia ortopèdica i neurocirurgia, fibroendoscòpies i cirurgia de mínima invasió, col.locació de drenatges toràcics, toracocentesi, sondes de nutrició, drenatges abdominals… el veterinari emissor pot decidir demanar-nos una intervenció puntual o derivar el cas. Si decideix derivar el cas (veure Referència) la responsabilitat recau sobre SURvet, però si decideix demanar la intervenció com a servei puntual, l’ha de demanar per escrit necessàriament, aclarint el procediment que desitja i el maneig posterior del pacient .

(Articles 22 i següents de les Normes Deontològiques Comunes a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Ple del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya el dia 27 de Maig del 2002 i ratificades per la Assemblea Extraordinària de Col.legiats del COVB del 8 d’Abril del 2003).

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona