Serveis

Són procediments o proves que demana expressament el veterinari emissor de manera que SURvet no s’implica en el cas clínic, donant per entès que això ho fa el propi veterinari, el qual s’encarrega d’informar al propietari de tot lo relacionat amb la prova o procediment en qüestió abans i desprès de la seva realització.

El veterinari pot demanar aquests serveis per escrit mitjançant el full de petició de la web SURvet o una recepta seva.

SURVET Veterinaris Barcelona

SURVET Veterinaris Barcelona